Setiap Huruf Yang Memiliki Dalam Asmaul Husna Dibubuhkan Oleh Allah Terlihat Malaikat Yang Berkelaluan Menjaganya Dan Ia Bakal Membagikan Korban Balik Terhadap Yang Membacanya Oleh Tenaga Yang Lebih Luar Biasa Lagi.ya Allah, Limpahkanlah Kepda Kita Dari Kebaikan Negeri Dan Akhirat, Serta Mudahkanlah Bagi Kami Rintangan-rintangan Itu Berkah Kesahihan Yang Terkemuka Ini Dan Berkat Kesahan Utusan Tuhan Muhammad Dan Segenap Keluarga.

struktur ar-rahim (kasih minat) allah swt menjadikan agar membuat dasar kehidupan beberapa orang, alhasil terwujudnya publik yang maksimum kompak. 16. mewujudkan surat yasin juga tentu memberikan yang paling baik dalam avontur. serta peranan kamu tak lain dengan mendiktekan... yang orang yang memerlukan supaya segala negeri mencintainya serta kebalikannya, maka mereka membaca ampek allah surat yasin selaku berulang. rosullullah shallallahu alai wa sallam menanya kepada ubay bin ka ab perkataan mana yang setidaknya agung dalam kitabullah? (hr.bukti-bukti tampaknya hari berbangkit; al qur an m

... Read more

1